Araba Logo

ÜYELİK FORMU’NDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“araba.com”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Üyelerimizin kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı), iletişim bilgileri (ör: telefon numarası, e-posta adresi), özlük bilgisi (ör: araç bilgileri), müşteri işlem bilgileri (ör: favori ve mesaj bilgileriniz vb.) gibi kişisel bilgileri;

 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,
 • müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • talep / şikayetlerin takibi
 • ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Üyelerimizin yukarıda örneklendirilen kişisel bilgileri araba.com tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; üyelik formu, üyelik bilgileri sayfasını doldurmanız, favorilerinize araç eklemeniz, hizmet ve destek talepleriniz gibi internet sitemizi kullanımınız vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Muhafaza Ediyoruz?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sizlerle kurulan ticari ilişkimizinbitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır. Bu 10 yıllık süre sona erdiği zaman kişiselverileriniz uygun yöntemler ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, araba.com tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5 maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşterilerimizin ve Potansiyel Müşterilerimizin Kimlik ve iletişim verileri, açık rızalarına dayanılanarak reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Sizlerin her zaman reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetlerimiz konusunda iletişim kurulmasının durdurulmasını isteme, açık rızanızı geri çekme hakkınız mevcuttur.

Bundan sonra reklam, kampanya, tanıtım yapılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi faaliyetleri için iletişim kurulmasını istemiyorsanız bizimle paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden iptal hakkınızı kullanabilirsiniz.

GDPR Uyarınca Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Bilgilendirmeler

Bu internet sitesi, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu internet sitesine kaydolamaz veya internet sitesini kullanamazsınız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketimiz bünyesindeki diğer markalara aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nedir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Erişim Hakkı: Şirketimizden kişisel verilerinizin kopyasını talep etme hakkınız vardır. Bu faaliyet için sizlerden az miktarda ödeme talep edilebilir.

Düzeltme Hakkı: Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut ise, şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır.Aynı zamanda eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun tamamlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır.

Unutulma Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini talep hakkınız vardır.

İşleme Sürecini Sınırlama Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkınız vardır.

İşleme Sürecine İtiraz Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Veri Taşınabilirlik Hakkı: Belirli durumlarda şirketimizden, elde ettiğimiz kişiselverilerinizin başka bir organizasyona veya direkt size aktarılmasını talep etme hakkınız vardır.

Yukarıda bahsedilen haklarla ilgili talepleriniz ile KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Araba Sepeti Otomotiv Bilişim ve Tic. A.Ş.’ye ait “https://www.araba.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Araba Sepeti Otomotiv Bilişim ve Tic. A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394

Mail: kvkk@garajsepeti.com

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..