Araba Logo

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, ARABA SEPETİ OTOMOTİV BİLİŞİM DAN. HiZ. SAN. ve TİC A.Ş.’nin tüm markaları ve platformları (Araba.com, Tasit.com, Garaj Sepeti vb.) (Garaj Sepeti olarak anılacaktır) için ortak hazırlanmıştır.

Garaj Sepeti, "Portal"larından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"larında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Garaj Sepeti, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal"lar üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Garaj Sepeti'ne vermeleri gerekmektedir. Garaj Sepeti, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Garaj Sepeti veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Garaj Sepeti tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Garaj Sepeti "Portal"ları üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Garaj Sepeti ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Garaj Sepeti "Portal"ları dâhilinde başka sitelere link verebilir. Garaj Sepeti, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Garaj Sepeti, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Garaj Sepeti'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Garaj Sepeti, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

  2. Garaj Sepeti'nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi" in ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Garaj Sepeti, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Garaj Sepeti, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ları kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ları kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ları hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Garaj Sepeti, tarafından "Portal"lar dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Garaj Sepeti ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle kendisine tanıtım amacıyla eposta ve kısa mesaj gönderilmesini ve kendisiyle iletişime geçileceğini kabul etmiş, bu konuda rıza ve onay vermiş olduğunu kabul eder. Kullanıcı dilediği zaman bu eposta veya smsleri almaktan vazgeçebilir. Bunun için kendisine gönderilen epostada ya da smste belirtilen yöntemle iletisim linkine tıklayıp sitenin iletişim mesaj yazarak sms ve eposta almaya son verebilir.

Garaj Sepeti, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"larında yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Garaj Sepeti'nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Portal"larında yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..