Araba Logo

İş Yeri Üyelik Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, GARAJ SEPETİ İŞ YERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (işbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ile birlikte bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır),

Bu sözleşme Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Dan. Hiz. San. ve Tic A.Ş ye ait olan garajsepeti.com , araba.com , tasit.com internet adreslerinde ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ( KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) araba.com , tasit.com veya garajsepeti.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. Garajsepeti.com , tasit.com ve araba.com sitesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN iş yerine özel ekranlara erişimini sağlar

3. Garajsepeti.com , tasit.com ve araba.com üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e.posta veya cep telefonu doğrulaması ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

4. KULLANICILAR, garajsepeti.com, araba.com veya tasit.com dan üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde, garajsepeti.com araba.com ve tasit.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME kabul edilmiş etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

6. Garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com üzerinden oluşturmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı garajsepeti.com araba.com ve tasit.com hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. KULLANICI, kendi kullanıcı hesabı vasıtasıyla gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerden doğan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, kendi bilgisi dışında iş ve işlemlerin gerçekleştirildiğine dair def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bu türde değişiklikler, site üzerinden veya e-posta vasıtasıyla KULLANICI’ya bildirilir. KULLANICI, üyeliğini devam ettirmekle yapılmış olan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. KULLANICILAR, garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden KULLANICILAR, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri tam ve eksiksiz olarak ödemek mecburiyetindedirler.

9. Aksi belirtilmediği takdirde, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir. Söz konusu ücretli hizmet/servislerin KULLANICI tarafından faydalanılmaya başlaması ücretin (kredi kartı, posta çeki, kontör, banka havalesi, eft gibi vasıtalarla) tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. KULLANICILAR, garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. KULLANICILAR'ın üyelik paketleri, paket bitiş tarihinde, kayıtlı kredi kartlarından otomatik çekim yapılarak, paketin güncel ücreti üzerinden 1 yıl daha uzatılır.

11. garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com siteleri, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette ilan verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren KULLANICI sorumlu olup garajsepeti.com,araba.com ve tasit.com söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın son verme hakkına sahiptir.

12. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com , iş bu sözleşme ve sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm KULLANICILARININ kişisel verilerine ve bu verilerin gizliliğine saygı duymaktadır. Söz konusu veriler, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com sitelerinin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com üzerinde ziyaretçilerin veya KULLANICI’ların yapmış olduğu arama terimleri, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com veya işbirliğinde bulunduğu 3. Partiler adına istatistik ve kampanyalarda kullanabilir

13. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine, ayrıca herhangi bir sebeple hizmetini ve faaliyetini sona erdirme, geçici bir süreyle askıya alma hakkına sahiptir.

14. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince veya mahkeme kararı gibi yasal talepler sonucu iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri garajsepeti.com , araba.com ve tasit com tarafından yasal yükümlülükler gereği saklanacaktır.

15. Üyeliği sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini kendi iradesiyle iptal eden veya donduran KULLANICILAR, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com’a kullanıcı destek formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

16. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli olarak kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez.

17. KULLANICILARIN ilan vererek araç alım ve/veya satımı, araç kiralanması, araç servisleri verilmesi ve yedek parça satışını gerçekleştirebileceği sanal bir otopazarı niteliğinde olan garajsepeti.com , araba.com ve tasit com sitelerinde gerek hizmetin arzı gerekse üyelerin girdileri bakımından garajsepeti.com , araba.com ve tasit com a hiçbir sorumluluk yüklenemez..KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk taşımaz.

18. Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde garajsepeti.com , araba.com ve tasit com sitesi üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan KULLANICI’ya ait olup garajsepeti.com , araba.com ve tasit com bu gibi faaliyetlerde bulunan KULLANICILARIN üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

19. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com üzerinden gerçekleşen işlemler ile garajsepeti.com , araba.com ve tasit com 'ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com sitelerindeki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, garajsepeti.com , araba.com ve tasit com’ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve garajsepeti.com , araba.com ve tasit com sitelerine üye olarak peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

20. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com üzerinden muhtemel alıcıları yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunarak ilan veren ve/veya herhangi bir satın alma/satış/kiralama işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

21. KULLANICILARIN, işbu sözleşmenin 10, 17 ve 19. Maddelerinde belirtilen üyelikten çıkarılma hallerinde, üyelikten çıkarılan KULLANICI üyeliği süresince kullanmış olduğu ücretli hizmetlerin / servislerin bedelinin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com, KULLANICI tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. KULLANICI, bu hususu bildiğini ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir. 

23. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com, KULLANICILARA sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapacaktır. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com, kendisinin kontrolü dışında, teknik arızalar, mücbir sebepler gibi sebeplerle (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) internet kullanımında yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

24. garajsepeti.com , araba.com ve tasit com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

25. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

26. Kapora işlemleriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun çerçevesinde BDDK tarafından faaliyet izni verilen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

27. Hasar Sorgulama Servisi, Değişen Parça Sorgulama Servisi ve Araç Detay Sorgusu Servisi , Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. Hasar bilgileri ve Araç Detay Sorgusu ile ilgili araba.com , garajsepeti.com tasit.com un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garaj sepeti Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezinden web servisi sorgusu ile aldığı yanıtları aynen kullanıcılara iletmektedir.

28. araba.com , garajsepeti.com tasit.com sitelerinde kullanıcı onayı ile otomatik jeton satışı gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı dilediğinde otomatik jeton satışını durdurabilir

29. araba.com , garajsepeti.com tasit.com sitelerinden kullanılan Garaj Sigorta hizmeti , Anlaşmalı sigorta şirketlerince kasko ve sigorta poliçe teklifleri Koalay Com Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin online platformu tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu firma ile Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Dan. Hiz. San. ve Tic A.Ş arasındaki reklam sözleşmesi uyarınca kullanıcılarımıza teklifler gösterilmektedir. Tekliflerin içerisinde ek bir ( yangın, deprem, vb) sigorta hizmeti olup olmadığının dikkat edilmesi kullanıcıya aittir.

30. Garaj Sepeti üye işyerleri Garaj Sigorta aracılığı ile sigorta ve kasko poliçesi kesmesi ve 30 gün içerisinde iptal edilmemesi durumda hak ediş elde etmektedir. Hak edişler 30 günü takiben üye iş yerinin talebine göre bazı hizmetlerin ücretsiz kullanımı veya fatura karşılığı nakit ödeme olarak kullanılabilir. Üyeliği biten iş yerinin üyeliğinin bittiği ayı takip eden ayın sonlanması ile kullanmadığı hakkedişleri sıfırlanır

31. Kullanıcının Sigorta poliçe iptal talebi poliçe kestiği günden itibaren hesaplanarak sigorta şirketinin belirlediği tutarda kesinti sağlanarak yapılmaktadır. Yasal sorumluluk Koalay Com Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ile birlikte iptal başvurusu yapan sigortalıya aittir.

32. Araba değeri ve detaylı araba değeri hesaplayıcılarından alınan veriler bir istatistik olarak sunulmakta olup tarafımızca yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

33. Garaj Mezat ihale hizmetine ilişkin yasal yükümlülükler üye iş yeri ile ayrıca yapılan Garaj Mezat İhale Üyeliği Sözleşmesince belirlenmiştir.

Otuz Üç (33) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

 

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..