Araba Logo

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Tedarikçilerimizin Yetkililerini bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Ve Tic. A.Ş.tarafındanKVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında(bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür)aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

a) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

b) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz), pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c) talep/şikayetlerin takibi,

d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri;

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d) mal/hizmet satışsonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

e) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

f) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

g) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

h) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

i) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

j) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, pazarlama bilgileri;

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

E. Tedarikçilerimizin Çalışanları

Tedarikçilerimizin çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör.meslek içi eğitim bilgileri);

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g) işsağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçilerimizin Yetkilileri

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b) mal/hizmet satınalım süreçlerinin yürütülmesi,

c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. SBM), web sitemiz ve ilgili kişitarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5 maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarakişlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara, muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla muhasebe programlarına, iletişimhizmetlerinin yürütülebilmesi amacıylailetişimdesteğialdığımız firmalara aktarılabilecektir,

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklardadelil olarak kullanılabilmesiamacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara, iletişim hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla iletişim desteği aldığımız firmalara aktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğuölçüde bilişimşirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimizeaktarılmaktadır.Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklardadelil olarak kullanılabilmesiamacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin devamlılığını sağlayabilmemiz amacıyla kullanılan bulut sisteminin sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.

6. Kişisel Verileriniz İleİlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Ve Tic. A.Ş.’ye ait “https://www.araba.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EsaslarıHakkındaTebliğ”uyarınca sizlere kolaylıksağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Araba Sepeti Otomotiv Bilişim ve Tic. A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394

Mail: kvkk@garajsepeti.com

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..